Greetings from Tân Khai, Việt Nam 越南

Share

Greetings from Tân Khai, Việt Nam !

Hội Thánh của ĐỨC CHÚA TRỜI tại TÂN KHAI(Buổi nhóm ngày 6/7/2014)