Sweet Church Life in Torino, Italia 意大利都灵甜美的召会生活

Share

Viata dulce de biserica din Torino, Italia

Filipeni 1:5…pentru partea, pe care o luați la Evanghelie, din cea dintîi zi pînă acum.

Faptele Apostolilor 11:22 … Vestea despre ei a ajuns la urechile BISERICII din IERUSALIM, şi au trimes pe Barnaba pînă la Antiohia. (Faptele Apostolilor 8:1; 1 Corinteni 1:2; Galateni 1:2; 1 Tesaloniceni 1:1; Apocalipsa 2-3)

Faptele Apostolilor 11:26 …şi, cînd l -a găsit, l -a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întîiaş dată, ucenicilor li s’a dat numele de creştini în Antiohia.

Leave a Reply

Your email address will not be published.