ESTABLISH LAMPSTAND IN CAM LAM, KHANH HOA, VIETNAM 31/1/2014)

NGỢI KHEN CHÚA VỀ CHUYỂN ĐỘNG CỦA NGÀI TẠI KHU VỰC NTB. SÁNG NGÀY 31/1/2014 (MÙNG MỘT TẾT) TRÊN 50 ANH CHỊ EM CÁC HỘI THÁNH NHA TRANG, CAM RANH, CÔNG HẢI VÀ CAM LÂM NHÓM LẠI CHÚC TỤNG, NGỢI KHEN ĐỨC CHÚA TRỜI, THIẾT LẬP BÀN CHÚA TẠI CAM LÂM.

全文

8.30 BUỔI NHÓM KHỞI ĐẦU TRONG SỰ TƯƠI MỚI VÀ SINH ĐỘNG. CÁC THÁNH ĐỒ LỚN TIẾNG KÊU CẦU DANH CHÚA VÀ CAO GIỌNG NGỢI KHEN CHÚA THÁNH CA 1251. TẠ ƠN CHÚA, BỞI SỰ THƯƠNG XÓT, NGÀI ĐÃ ĐEM CHÚNG TA KHỎI CÁC GIÁO PHÁI, BA-BI-LÔN LỘN XỘN, CHIA RẼ TRỞ VỀ XÂY DỰNG GIÊ-RU-SA-LEM TRONG SỰ BÌNH AN, YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP MỘT. ANH EM GẮN BÓ, KẾT LIÊN TRONG TỪNG ĐỊA PHƯƠNG, VÀ CÁC GIAN NHÀ LIÊN KẾT VỚI XÂY DỰNG THÂN THỂ CHÚA, NGÔI NHÀ HOÀN VŨ.
CÁC ANH EM TRƯỞNG LÃO ĐẠI DIỆN CÁC HỘI THÁNH TIẾN LÊN BẺ BÁNH CÔNG BỐ CHỨNG CỚ CHÚA TẠI CAM LÂM. MỘT HỘI THÁNH MỚI, MỘT GIÁ ĐỀN MỚI XUẤT HIỆN CHIẾU SÁNG ÁNH SÁNH THẦN THƯƠNG TRONG ĐÊM ĐEN THẾ GIAN.
SAU GIỜ BẺ BÁNH CÁC ANH EM: ANH GIA, ANH ĐE, ANH ĐƠ VÀ ANH HƯNG LẦN LƯỢT CÔNG BỐ SỨ ĐIÊP “NHẬN BIẾT HỘI THÁNH”. NGỢI KHEN CHÚA VỀ SỰ KHẢI THỊ CỦA NGÀI QUA LỜI THÁNH LÀM ANH EM ĐỊA PHƯƠNG VUI MỪNG VÌ MÌNH KHÔNG PHẢI LÀ TỔ CHỨC CỦA CON NGƯỜI NHƯNG LÀ HỘI THÁNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.