The Video of the Saints in Thailand 泰国圣徒们视频

บทเพลงเล่มเล็ก บทที่ 751 พบกับท่านทั้งหลาย 1. พบพระเยซูข้าจึงเชื่อได้ มีความรักแท้หนึ่งที่ไม่มีเงื่อนไขรักนั้นให้ท่านมาช่วยข้าอยู่ในข้า แบกความอ่อนแอช่างหวานชื่นทั้งรักษาพบท่านทั้งหลายข้าจึงได้รู้ว่า มรดกของข้านั้นอุดมนานาพี่น้องชายหญิงดุจเมฆที่ล้อมรอบนั้น ช่างอิ่มหนำข้าอยู่ท่ามกลางความสุขสันต์ความรักพระองค์ไม่สูญสลาย ทรงสัตย์ซื่อไม่บกพร่องสืบไปชีวิตหล่อเลี้ยงครบถ้วนทั้งใหม่ ข้ากับท่านเข้าสนิทพระกายเพื่อพระองค์ข้าขอทิ้งโลกา เพราะข้ามีทรัพย์ราศียิ่งกว่าทรงสัญญาให้ข้ารับชีวี ได้รับร้อยเท่าก็ในชีพนี้2. ทางวิ่งเต็มเปี่ยมพระคุณองค์ท่าน พวกท่านได้หล่อเลี้ยงไร้ขอบเขตทุกด้านพวกท่านรักพระองค์ดลใจข้ามุ่งไป ได้ใช้ความรักรักข้าลึกซึ้งยิ่งใหญ่อ่อนแอร่ำไห้ต่อพระพักตร์นั้น พ่ายแพ้ก็ขอล้มอยู่ท่ามกลางพวกท่านผ่านวันเวลาใจข้ามีแต่ขอบคุณ ข้าเติบโตชื่นชอบล้วนมาจากพวกท่านใจข้าสรรเสริญเนื่องจากพวกท่าน พี่น้องน่ารักใกล้ชิดเบิกบานวิญญาณข้า จิตข้า ทั่วทั้งกาย ยินดีมอบตัวให้พวกท่านไปพวกเราเป็นเครื่องบูชาชีวา รับใช้ทรงชอบต่อพักตราไม่ว่าที่ใดก้าวไปใจกล้า มีพี่น้องก็มีทางแห่งชีวา

Posted by The Gospel Book Room Thailand. on Thursday, July 16, 2015

(Source: https://www.facebook.com/ThegospelbookroomThailand/videos/682549408512382/)