Sweet Church Life in Torino, Italia 意大利都灵甜美的召会生活

Viata dulce de biserica din Torino, Italia

Filipeni 1:5…pentru partea, pe care o luați la Evanghelie, din cea dintîi zi pînă acum.

Faptele Apostolilor 11:22 … Vestea despre ei a ajuns la urechile BISERICII din IERUSALIM, şi au trimes pe Barnaba pînă la Antiohia. (Faptele Apostolilor 8:1; 1 Corinteni 1:2; Galateni 1:2; 1 Tesaloniceni 1:1; Apocalipsa 2-3)

Faptele Apostolilor 11:26 …şi, cînd l -a găsit, l -a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întîiaş dată, ucenicilor li s’a dat numele de creştini în Antiohia.