The Church in Prato, Italy 意大利普拉托召会

^^^^ Biserica din Prato, ITALIA ^^^^

Filipeni 1:5…pentru partea, pe care o luați la Evanghelie, din cea dintîi zi pînă acum.

Faptele Apostolilor 11:22 … Vestea despre ei a ajuns la urechile BISERICII din IERUSALIM, şi au trimes pe Barnaba pînă la Antiohia. (Faptele Apostolilor 8:1; 1 Corinteni 1:2; Galateni 1:2; 1 Tesaloniceni 1:1; Apocalipsa 2-3)

Faptele Apostolilor 11:26 …şi, cînd l -a găsit, l -a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întîiaş dată, ucenicilor li s’a dat numele de creştini în Antiohia.

^^^^意大利普拉托教堂^^^^

[腓立比书] 1: 5… 你拿到[福音]的那部分, 从dintîi日到目前为止.

使徒行11: 22… 他们的消息来到耶路撒冷教堂的耳朵, 他们在巴拿巴斯到安提克. (使徒行8:1; 哥林多书1:2; 书1:2; 1 thessalonians 1:1; 启示录2-3)

使徒行11: 26… 当他找到他的时候, 他把他带到安提阿克. 整整一年, 他们参加了教会聚会, 他们教了很多人. 有一次, 门徒们在安提克被授予基督教徒的名字.