Lord’s Table Meeting in the Church of Rome 罗马召会擘饼聚会

Biserica din Roma, ITALIA — MASA DOMNULUI

1 Corinteni 10:17: Având în vedere că este o singură pâine, noi, cari suntem mulţi, suntem un singur trup; căci toţi luăm o parte din aceeaşi pâine.

1 Corinteni 11:26…Caci de cateori mancati din aceasta paine si beti paharul, declarati moartea Domnului pana la revenirea Sa.

Luca 22:19-20 Apoi a luat o pâine şi, după ce a adus mulţumiri, a frânt-o şi le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta în amintirea Mea!“ În acelaşi fel, după ce au mâncat, a luat paharul şi a zis: „Acest pahar este Legământul cel Nou în sângele Meu, care se varsă pentru voi.
www.biblesforeurope.org
www.biblesforamerica.org
www.rhemabooks.org

Filipeni 1:5…pentru partea, pe care o luați la Evanghelie, din cea dintîi zi pînă acum.

Faptele Apostolilor 11:22 … Vestea despre ei a ajuns la urechile BISERICII din IERUSALIM, şi au trimes pe Barnaba pînă la Antiohia. (Faptele Apostolilor 8:1; 1 Corinteni 1:2; Galateni 1:2; 1 Tesaloniceni 1:1; Apocalipsa 2-3)

Faptele Apostolilor 11:26 …şi, cînd l -a găsit, l -a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întîiaş dată, ucenicilor li s’a dat numele de creştini în Antiohia.

Source: https://www.facebook.com/radita.dorin/posts/1561067587353167