Lord’s Table Meeting in the Church of Yangon, Myanmar 缅甸仰光召会擘饼聚会

图片中可能有:7 位用户、微笑的用户、一群人坐着和室内

图片中可能有:4 位用户、一群人坐着和室内

图片中可能有:7 位用户、一群人坐着

图片中可能有:5 位用户、一群人坐着和室内

The Church in Yangon (hall-1)
Lord’s Table Meeting

ဤေရြ႔ကား၊ မီးရႈိ႕ရာ ပူေဇာ္သကၠာတရား၊ ေဘာဇဥ္ပူေဇာ္သကၠာတရား၊ အျပစ္ေျဖရာ ပူေဇာ္သကၠာတရား၊ လြန္က်ဴးရာ ပူေဇာ္သကၠာတရား၊ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းတရား၊ သင္တင့္ရာ ပူေဇာ္သကၠာတရားျဖစ္၍ အစၥေရးအမ်ိဳးသားတို႔သည္၊ သိနာကႏၲာရေတာ၌ ေယေဟာဝါအား ပူေဇာ္သကၠာျပဳရမည္အေၾကာင္း မွာထားေတာ္မူေသာ ေန႔၌ သိနာေတာင္ေပၚမွာ ေယေဟာဝါသည္ ေမာေရွအား ေပးေတာ္မူေသာ တရားျဖစ္သည္ဟု မိန္႔ေတာ္မူ၏။

Crystallization Study of Leviticus Volume 2

Source:  http://rystallization Study of Leviticus Volume 2